Naše služby

Ponúkame jazykové a štylistické korektúry slovenských textov:

 •  bakalárske, diplomové, dizertačné a iné záverečné práce,
 • katalógy a iné propagačné materiály,
 • materiály pre firmy, inštitúcie, mestá a obce,
 • knihy, časopisy a články…

Našim klientom zaručujeme:

 • vysokú úroveň korektúry,
 • individuálny prístup,
 • dôvernosť informácií,
 • prijateľné ceny,
 • dohodnutý termín dodania.

Rozdiel medzi jazykovou a štylistickou korektúrou

 

Jazyková korektúra - i/y, čiarky, dĺžne, mäkčene, veľké a malé písmená, úvodzovky, skloňovanie…

Jazyková korektúra je vhodná pre príručky, manuály, opisy výrobkov, pre text, ktorý chcete verejne predniesť...

Štylistická korektúra - opakovanie slov, slovosled vetných konštrukcií, správne slovné väzby, zrozumiteľnosť…

Štylistická korektúra je vhodná pre študentské záverečné práce, reprezentačné a propagačné materiály, tlačové správy, verejné vyhlásenia… Vyžaduje väčšie zásahy korektora do textu.

Termín vyhotovenia korektúry

 

Texty do troch normostrán spracujeme do 48 hodín.

Dokumenty so štyrmi a viac normostranami dodáme v termíne na základe vopred dojednanej písomnej dohody (dokumenty do 30 normostrán zvyčajne do 5 pracovných dní). Dohodnutý termín je pre nás záväzný.

Cena korektúry


Výslednú cenu korektúry ovplyvňuje:

 • rozsah textu (počet normostrán),
 • náročnosť textu,
 • termín požadovaného vyhotovenia,
 • špeciálne požiadavky zo strany klienta.

Jedna normostrana predstavuje 1800 znakov vrátane medzier, t. j. 30 riadkov po 60 úderov, typ písma Time New Roman, veľkosť písma 12.

Študentom do 26 rokov ponúkame zľavu vo výške 5 % .

V prípade dlhodobej spolupráce sa ceny tvoria dohodou.

Viac v Cenník.

Ako nás kontaktujete?


Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, v ktorom uveďte rozsah textu, náročnosť textu (bežný/odborný), požadovaný variant korektúry (jazyková alebo jazyková + štylistická) a termín požadovaného vyhotovenia.

Texty ku korektúram prijímame prostredníctvom e-mailu (cervenemore.korektury@gmail.com alebo korektury.prace@gmail.com) v editovateľnej elektronickej podobe (najlepšie Word - prípona .doc, .docx, prípadne iný textový dokument). V prípade korektúr kníh, prijímame texty aj v tlačenej podobe.


Opravu spracujeme priamo v súbore (.doc, .docx) alebo formou poznámok (.pdf).

Vyhradzujeme si právo odmietnuť korektúry zamerané na vulgárny a sexuálny materiál, texty podnecujúce k národnostnej, rasovej, náboženskej či inej neznášanlivosti.