Orientačný cenník

1 - 5 NS 6 a viac NS
Jazyková korektúra .doc dokumentov od 1,70 €/NS od 1,50 €/NS
Jazyková korektúra .pdf dokuemntov od 2,50 €/NS od 2,30 €/NS
Jazyková + štylistická korektúra .doc dokumentov od 2,50 €/NS od 2,30 €/NS
Jazyková + štylistická korektúra .pdf dokumentov od 3,50 €/NS od 3,30 €/NS
Príplatky za expresnú korektúru, za prácu cez víkend a večer (dohodou) + 50 - 100 % + 50 - 100 %


Uvedené ceny sú s DPH.

NS = normostrana

Jedna normostrana predstavuje 1800 znakov vrátane medzier, t. j. 30 riadkov po 60 úderov, typ písma Time New Roman, veľkosť písma 12.

 

Uvedené ceny sú orientačné. Cena za korektúru odborného textu s príplatkom (študentské práce, odborné články, firemné časopisy s odbornou tematikou).

Finálna cena bude potvrdená našim pracovníkom.

 

V prípade dlhodobej spolupráce sa ceny tvoria dohodou.

Študentom do 26 rokov ponúkame zľavu vo výške 5 % (pozri aj Študent) .