Cenník (študent)


do 30 strán 30 - 50 strán nad 50 strán
Bakalárska práca  35 € 45 € 55 €
do 50 strán 50 - 70 strán nad 70 strán
Diplomová práca  60 € 75 € 90 €
do 80 strán 80 - 100 strán 101 - 120 strán nad 120 strán
Dizertačná práca  95 € 115 € 135 € 155 €

Príplatky za expresnú korektúru, za prácu cez víkend a večer (dohodou):     + 50 - 100 %

Uvedené ceny sú s DPH.

 

V tomto prípade sa nejedná o normostrany, ale celkový rozsah práce. Do výsledného počtu strán sa nepočítajú titulné listy a zoznam použitej literatúry.

Finálna cena bude potvrdená našim pracovníkom.

 

V študentských záverečných prác si vyhradzujeme právo na nekontrolovanie správnosti spôsobu citovania použitej literatúry (formálne nároky sa líšia v závislosti od jednotlivých univerzít a vysokých škôl).